Rapport från info inför Tegefjälls samfällighets årsmöte 2011

Ny lift i Tegefjäll?

Inför Tegefjälls samfällighets årsmöte berättade Skistars destinationsansvarige för Åre, Niclas Sjögren Bergh, om vad Skistar arbetar med just nu i Åre och deras planer för Tegefjäll.

Julen 2011 träffades samfälligheten och Skistar för att bl.a diskutera hur möjligheterna ser ut för en ny lift i Tegefjäll. Beskedet man fick var att en ny lift i Tegefjäll inte är planerad inom överskådlig framtid för Skistar. Men på På ett par av Skistars resmål har man påskyndat bygget av nya liftar genom att ordna finansieringen i ett eget bolag som startas enbart med syftet att bygga liften. Skistar hyr sedan liften av bolaget under 20-30 år. Efter den perioden är liften avskriven och tillfaller Skistar.

Skistar är en av delägarna i bolaget som bygger liften, men aldrig majoritetsägare eftersom en del av finansieringen har skett genom bidrag från Tillväxtverket http://www.tillvaxtverket.se/. Tillväxtverket ger aldrig bidrag till börsnoterade bolag, därför måste Skistar vara minoritetsägare.
Delägare kan i princip vara vem som helst som vill investera i bolaget och bidra till att liften byggs.

Den ekonomiska kalkylen kan se ut så här (som ett exempel säger vi att liften kostar ca 50  miljoner kronor):
- Delägarna investerar ca 7 miljoner
- Tillväxtverket bidrar med ca 15 miljoner
- Resten lånar liftbolaget av banken, ca 28 miljoner

En mycket preliminär kalkyl visar att den delen som lägenhetsinnehavarna bör bidra med motsvarar ca 9000 kr per lägenhet. Det finns 600 lägenheter i Tegefjäll idag, vilket betyder att lägenhetsinnehavarna bör bidra med ca 5,5 miljoner till bolaget. 

Skistar hyr och driver liften. De betalar ca 2,5  miljoner per år i arrende. Den summan ska bekosta räntor, amorteringar och aktieutdelning till delägarna. Kalkylen innebär att de som investerat i bolaget får tillbaka pengarna löpande under åren som Skistar hyr liften. De som investerar i liften skall alltså i princip bara låna ut pengarna till bolaget. I arrendeavtalet med Skistar finns en klausul som innebär att deras arrende ökar om räntorna stiger över en viss nivå. 

I och med bygget av liften investerar Skistar ytterligare i skidområdet genom att bygga nya nedfarter, snösystem med mera. Nya och breddade nedfarter är en nödvändighet då man räknar med att en ny sittlift har en kapacitet på ca 3000 personer/timme. Kapaciteten för dagens släplift är ca 1000 personer/timme. Fler personer på berget kräver mer utrymme på berget.  

Fyra liftar har byggts eller kommer ett byggas enligt denna modell. Två i vemdalen, en i klövsjö och en i björnrike. Bla Grizzly Express i Björnrike. http://www.skistar.com/Global/Destinationer/Vemdalen/PDF/folder_grizzly_april.pdf 

Idag finns inga exakta planer på var liften ska dras. Om släpliften ska finnas kvar vet man inte heller. Det finns förslag på att dalstationen ska ligga vid miniteges dalstation. Men en sådan dragning blir naturligtvis dyrare än om dalstationen ligger vid släpliftens dalstation.   

Det har nu bildats en grupp på fyra till fem personer som ska arbeta vidare med frågan. Samtliga är lägenhetsägare i Tegefjäll. Mer info om den gruppen och deras arbete kommer senare. Målet är att ha ett färdigt förslag på genomförande under hösten. 

Tidplanen för ett liftbygge av den här storleken är ungefär den att man fattar beslut i oktober, förhandlar med tillverkare dec-jan för att sedan sätta spaden i marken i maj.


Övrigt på gång i Åre

Just nu arbetar Skistar med tunga investeringar på totalt 240 miljoner i Björnen. Hittills har man investerat 67 miljoner på nya nedfarter och en släplift. I Björnen ska det byggas nya liftar, nedfarter och en parkering nere vid E14. Från E14 och upp genom Björnen, där en mellanstation ska byggas, vidare mot toppen ska en 2400 meter lång gondollift byggas. Sista etappen i detta bygget är av en ny sexstolsslift som ska ersätta Tottliften.

I området pågår dessutom (utanför Skistar) projektet Åresadeln. http://www.aresadeln.se 

Till nästa vinter kommer man också att vara klara med ett helautomatiskt snösystem i hela störtloppet ända upp till toppen. Idag måste man vänta på ett naturligt snötäcke för att komma fram med de maskiner som behövs för att dra igång ett manuellt snösystem. Med rätt temperaturer kan skidåkningen då komma igång redan i oktober, då man normalt sett har kallgrader på den höjden. 

Skistar är också involverade i det s.k. Dählieprojektet i Rödkullenområdet där det planeras upp till 9000 nya bäddar i hus där alla ska ha Ski in/Ski out. Även i det projektet planeras nya liftar och nedfarter. Mer om det här bl.a http://ltz.se/nyheter/are/1.2690722-dahlie-och-sundqvist-bygger-stugby-i-ulladalen-rodkullen.


Här finns även sammanlänkningen av Tegefjäll och Rödkullen med. När det gäller sammanlänkningen är dock nyheterna bistra då det för närvarande finns två markägare som säger blankt nej. ”Aldrig” är ordet om du frågar dem när de tillåter bygget av en gondol mellan Tegefjäll och Duved. Samma markägare förbjuder även Skistar att dra preparerade längdspår på deras mark.

Om man ändå får bygga gondolen mellan Tegefjäll och Rödkullen tror man idag att slutstationen i Tegefjäll kommer att hamna mitt på Tegesvängen. Man ska kunna kliva av gondolen där och åka direkt vidare mot Englandsliften och Duved. Starten i Rödkullen hamnar något söder om Rödkullens parkering. 

Som alternativ till en lift/gondol mellan Tegefjäll och Rödkullen har även alternativet med s.k. spårbilar diskuterats. I ett projekt initierat av Regeringen gavs landets kommuner för ett par år sedan möjlighet att anmäla sitt intresse för att få bidrag till byggande av spårbilar. Spårbilar är i princip små spårvagnar av personbilsstorlek som går på räls. Åre blev inte en av de utvalda kommunerna, men enligt Niclas har en av städerna hoppat av projektet och Åre har anmält sitt intresse återigen. Åre skulle bli den nordligaste staden i projektet och bli en bra testort för att visa att systemet fungerar även när det är riktig vinter. Inom Skistar har man dessutom mycket stor rutin på att driva liknande anläggningar i vinterklimat. Skillnaden på att driva en lift, eller bergbanan, och en spårbilsanläggning är inte så stor.
Spårbilarna kan komma att gå längs med E14 eller i kraftledningsgatan. En spårbilsanläggning är aktuell tidigast till 2017 eller 2019. Åre söker Alpina VM dessa år. Mer info om spårbilar: http://regeringen.se/sb/d/12137/a/132483  och http://www.spårbilar.se